21marzec2018

Dzień Funduszy Europejskich

W jaki sposób promować wiedzę o Funduszach Europejskich? Mamy kilka pomysłów!

Zachęcamy do zorganizowania w szkole Dnia Funduszy Europejskich. Warto promować wiedzę na temat Unii Europejskiej, a ściślej - zmian, jakie zaszły w danym regionie, mieście, wsi dzięki dotacjom unijnym. Termin DFE może zbiegać się z Dniem Unii Europejskiej - 9 maja lub wypadać wtedy, gdy w szkole odbywają się zajęcia, projekty poświęcone tej tematyce.

Przykładowe pomysły na realizację Dnia Funduszy Europejskich:

  • w zależności od możliwości czasowych i organizacyjnych szkoły, zachęcamy do organizacji różnorodnych zajęć, spotkań, apeli, happeningów, kącików wiedzy, konkursów itp.;
  • korzystając ze scenariuszy dotyczących FE (do pobrania z zakładki Scenariusze lekcji) można przeprowadzić z uczniami zajęcia z wybranego tematu;
  • za pomoc posłużyć może zestaw multimediów: prezentacja prezi, mapa myśli i fotocast, które są do pobrania poniżej;
  • aby zdobyć potrzebne informacje, szkoła może skontaktować się z lokalnymi i regionalnymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich, z prośbą o udostępnienie szkołom materiałów, ulotek, plakatów;
  • pracownicy Punktów Informacyjnych mogliby zostać zaproszeni przez szkoły jako goście-eksperci, którzy opowiedzieliby o skali inwestycji dzięki FE w danym regionie. Ekspertami mogą być także przedstawiciele władz;
  • uczniom można zaproponować przygotowanie kampanii informacyjnej o FE w formie plakatów, gazetek ściennych czy kącików wiedzy.

Tutaj możesz pobrać przykładowe SCENARIUSZE OBCHODÓW DFE.

Zachęcamy do pobrania materiałów edukacyjnych:

  • blogi i filmy o FE przygotowane przez uczniów w ramach naszego projektu - MAPA PRZEMIAN

Informacje na temat Funduszy Europejskich oraz konkretnych inwestycji znajdują się na stronach:

 www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

www.mapadotacji.gov.pl  

www.euroman.gov.pl